top of page

גגון לחלון

גגון לחלון מותאם להגנה מפני גשם  מתאים לאלונות בכיוון מערב כאשר יש בעיה יש כניסת מים הגגון ברוב המקרים מאפשר הגנה טובה מפני תופעה זו והבעיה נפתרת אנחנו יכולים גם לאטום את משקופי החלון החיצוניים אם יש בעיה כזו. המחיר שלנו 650 ש"ח.ניר במרכז 052-3645234

 וליוסי באיזור חיפה והצפון 052-2992045

bottom of page